Monthly Archives: Tháng Chín 2018

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 72]


Edit: Gà Múp.

Chương 72. Vật hi sinh đáng thương cũng có chỗ đáng trách.

Tin tức bát quái trong nhiều ngày nay, quay chung quanh gia tộc Bruce và gia tộc Schiller, một lần nữa triển khai quy mô thay đổi ghế hội nghị. Hai quý tộc lớn này đều là đại gia tộc có căn cơ thâm hậu, luận về lịch sử và cống hiến đối với đế quốc Diễm Khung, có lẽ gia tộc Schiller tốt hơn nhưng xét vài năm gần đây, nếu để dân chúng bình luận tặng hoa, có lẽ đều ngang nhau. Cũng khó trách, hai gia tộc này tuy rằng lớn nhưng ở phương diện sự nghiệp cộng đồng chẳng có thành tựu gì, nói cách khác là không gần gũi với bình dân, đại đa số người biết nhà Schiller thông qua cái tên Christopher Schiller, mà càng nhiều người biết nhà Bruce, bởi vì nhà bọn họ thường thường bị bóc phốt ùn ùn do có con cháu ăn chơi trác táng.

Read the rest of this entry