Daily Archives: 30.04.2019

Dục vọng thành tường [chương 48]


Edit: Gà Ki 

Chương 48: Đồ tham ăn

Levi rơi vào bóng tối cười lạnh trong lòng, lũ lợn ngu.

Từ lúc đong đưa rượu, Levi đã nhận ra rượu không bình thường. Khi thêm chất lỏng khác vào trong rượu, thời gian chất lỏng đọng lại miệng ly sẽ lâu hơn. Kiểu xiếc đầu độc này, phố ngầm vương đô quả thực nhìn quen lắm rồi.

Dùng loại phương pháp này đấu với kẻ từ ổ tội phạm ra như hắn, hơi bị múa rìu qua mắt thợ.

Read the rest of this entry

Advertisements