Monthly Archives: Tháng Năm 2019

Bảo vệ: Dục vọng thành tường [chương 51]


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: Dục vọng thành tường [chương 50]


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Dục vọng thành tường [chương 49]


Edit: Gà Ki 

Chương 49: Khúc dạo đầu

Erwin lặng lẽ đi đến vương cung, hắn xây dựng ra dấu hiệu giả tạo là bản thân vẫn còn canh giữ ở binh đoàn trinh sát, trốn tránh sự dò xét của quân bộ, liên hệ với bạn từng cùng học với mình ở binh đoàn hiến binh.

Lại nói đến binh đoàn hiến binh, thật đúng là một tồn tại mâu thuẫn.

Binh đoàn hiến binh thuộc về quân bộ, nhưng lại lấy việc thủ vệ vương đô làm chức trách, là tay sai của vương công quý tộc. Đối với chính phủ mà nói, đặc quyền của binh đoàn hiến binh thậm chí hơn cả bất cứ trói buộc pháp luật nào.

Read the rest of this entry

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 75]


Edit: Gà Múp

Chương 75. Cầu hôn đi.

 

Trong khoảng thời gian bận rộn, Duy Nhất vẫn không quên Sát Thanh Phong và bạn lữ Tử Quân cần thiết bị nam nam sinh con đầy đủ nguyên bộ, cậu đặc biệt tìm bác sĩ Darcy bổ sung một ít tri thức liên quan, bảo đảm mình có thể xem hiểu các khoản trình tự thao tác của thiết bị, lại hỏi thêm ít vấn đề không rõ mới dám mua chúng, toàn bộ bỏ vào một cái hoa tai không gian mới, định chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ vật rồi truyền tống hết cho y.

Read the rest of this entry