Daily Archives: 01.05.2019

Nơi cuộc sống mỹ mãn của đàn ông mang thai [chương 75]


Edit: Gà Múp

Chương 75. Cầu hôn đi.

 

Trong khoảng thời gian bận rộn, Duy Nhất vẫn không quên Sát Thanh Phong và bạn lữ Tử Quân cần thiết bị nam nam sinh con đầy đủ nguyên bộ, cậu đặc biệt tìm bác sĩ Darcy bổ sung một ít tri thức liên quan, bảo đảm mình có thể xem hiểu các khoản trình tự thao tác của thiết bị, lại hỏi thêm ít vấn đề không rõ mới dám mua chúng, toàn bộ bỏ vào một cái hoa tai không gian mới, định chuẩn bị đầy đủ tất cả đồ vật rồi truyền tống hết cho y.

Read the rest of this entry