Daily Archives: 02.05.2019

Dục vọng thành tường [chương 49]


Edit: Gà Ki 

Chương 49: Khúc dạo đầu

Erwin lặng lẽ đi đến vương cung, hắn xây dựng ra dấu hiệu giả tạo là bản thân vẫn còn canh giữ ở binh đoàn trinh sát, trốn tránh sự dò xét của quân bộ, liên hệ với bạn từng cùng học với mình ở binh đoàn hiến binh.

Lại nói đến binh đoàn hiến binh, thật đúng là một tồn tại mâu thuẫn.

Binh đoàn hiến binh thuộc về quân bộ, nhưng lại lấy việc thủ vệ vương đô làm chức trách, là tay sai của vương công quý tộc. Đối với chính phủ mà nói, đặc quyền của binh đoàn hiến binh thậm chí hơn cả bất cứ trói buộc pháp luật nào.

Read the rest of this entry