Bán thanh không bán thân (đoản)

[Mại thanh bất mại thân]

卖声不卖身

 Tác giả: Thiên Dung Hải Sắc [天容海色]

Thể loại: cao quý lãnh diễm công x lắp bắp thụ, võng phối, tình hữu độc chủng, 1×1, HE, đoản

Chuyển ngữ: Gà Múp

Beta: Gà Ki

Tình trạng: hoàn

Tình trạng edit: hoàn

Nguồn: Vns

♥Mục lục♥

Chương 1 = Chương 2 = Chương 3 = Chương 4

Chương 5 = Chương 6 = Chương 7 = Chương 8

♥ Toàn văn hoàn ♥

%d bloggers like this: