Lại giở trò, em chắc chắn sẽ đánh anh

[Tái ngoạn ngã chân địa yếu đả nhĩ liễu]

再玩我真地要打你了

Tác giả: Vainy

Thể loại: AOB, cường cường, hiện đại, thoải mái, giả heo ăn hổ mặt dày phúc hắc công x bình tĩnh lãnh đạm đơn giản thô bạo thẳng thắn sát thủ thụ, 1×1, HE

Chuyển ngữ: Gà Múp

Beta: Gà Tây Hồ

Tình trạng: hoàn

Tình trạng edit: đang tiến hành

Nguồn: Kho Tàng Đam Mỹ

zjtuoxop4qx

♥Mục lục♥

Văn án: Thế giới quan ABO nhưng không phải về A và O, mà tên bộ này là kết quả lúc tự bạo tự xẹp cùng với việc xúc động khi bắt đầu đào hố.

Chương 1 = Chương 2 = Chương 3 = Chương 4 = Chương 5

Chương 6 = Chương 7 = Chương 8 = Chương 9 = Chương 10

Chương 11 = Chương 12 = Chương 13 = Chương 14Chương 15

Chương 16 = Chương 17 Chương 18 = Chương 19 = Chương 20

Chương 21 = Chương 22 = Chương 23Chương 24Chương 25

Chương 26 = Chương 27 = Chương 28 = Chương 29 Chương 30

Chương 31Chương 32 = Chương 33 = Chương 34

♥ Toàn văn hoàn ♥

%d bloggers like this: